Privacy-beleid, Cookies en Dossiervorming


Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik doe uiteraard mijn best om in navolging van deze verordening uw privacy te waarborgen.

Deze website maakt alleen gebruik van functionele cookies voor het bijhouden van statistieken d.m.v. Google Analytics cookies. Deze cookies zijn volledig geanonimiseerd. Ze dienen slechts om bezoekersaantallen van deze website te kunnen analyseren. Er worden geen andere cookies gebruikt om persoonlijke gegevens op te slaan, of voor het weergeven van advertenties van derden.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is tevens een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik hierover een wettelijke geheimhoudingsplicht (mijn beroepsgeheim).

Ik doe uiteraard mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden er geen toegang tot hebben.

Het kan voorkomen dat ik de gegevens uit uw dossier gebruik om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt overigens alleen met uw expliciete toestemming. Of voor het gebruik voor waarneming door een andere behandelende therapeut tijdens mijn afwezigheid. Eventueel gebruik ik gegevens geanonimiseerd tijdens intervisie of andere vormen van intercollegiale toetsing. Een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt voor mijn financiƫle administratie om mijn declaraties te kunnen opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u altijd eerst informeren en expliciet uw toestemming hiervoor vragen.

De gegevens in uw cliƫntdossier blijven zoals in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 15 jaar bewaard.


Privacy op mijn declaraties

Zoals vermeld heb ik uw gegevens nodig om mijn declaratie te kunnen opstellen. Op de declaratie die u ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze declaratie kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De eventuele (gedeeltelijke) vergoeding daarvan is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Op de declaratie staat het volgende vermeld:

- Uw naam, adres en woonplaats

- Uw geboortedatum

- De datum van het consult

- Een korte omschrijving van het consult, zoals bijvoorbeeld sessie Gestalttherapie

- Een prestatiecode die aangeeft dat het Gestalttherapie betreft

- De kosten van het consult


Home